Anna Pawlak: Zastanawiam się, czy za chwilę na opolskich uczelniach nie rozdzwonią się telefony od zaniepokojonych maturzystów.

Piotr Wach, senator (PO), członek tzw. Gabinetu Cieni, były rektor Politechniki Opolskiej: Sytuacja naszych uczelni nie jest zbyt dobra. Atrakcyjność studiowania, oferta prac i poziom płac w dużych ośrodkach są lepsze, do tego dochodzi czynnik niepewności związany właśnie z ustawą, mianowicie czy uczelnie w danym obszarze będą funkcjonowały i czy będą funkcjonowały dobrze. Oczywiście, to działa na naszą niekorzyść.

Natomiast jeśli chodzi o medycynę czy inne bardzo atrakcyjne kierunki, tam gdzie jest numerus clausus, to one się utrzymają, nabór będzie się cieszył zainteresowaniem. Gorzej pewnie będzie z kierunkami humanistycznymi, których przyszłość wedle projektu ustawy nie wygląda dobrze. Humaniści w małych ośrodkach, w przeciwieństwie do ścisłowców, techników i medyków z dużych ośrodków będą w najgorszej sytuacji…

Więcej w Wyborczej >>