24 września Warszawa brał udział w Posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
25 września Warszawa był obecny na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
25 września Warszawa wziął udział w 85. posiedzeniu Senatu
28 – 29 września Litwa brał udział w posiedzeniu Grupy Bałtyckiej