8 stycznia Warszawa wziął udział w posiedzeniu Gabinetu Cieni
15 stycznia Warszawa wziął udział w posiedzeniu Gabinetu Cieni
21 stycznia Warszawa wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
22 stycznia Warszawa wziął udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
23-24 stycznia Warszawa wziął udział w 71. posiedzeniu Senatu RP IX kadencji