2 sierpnia Warszawa wziął udział w Posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
26-31 sierpnia Warszawa Senator przebywał na urlopie