6 – 8 marca Bukareszt wziął udział w Międzyparlamentarnej konferencji na rzecz wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
13 marca Opole uczestniczył w uroczystości jubileuszowej 25 – lecia Uniwersytetu Opolskiego
16 marca Opole wziął udział w XXXVIII Okręgowym Zjeździe Lekarzy Opolskiej Izby Lekarskiej
18 marca Opole był gościem audycji Loża Radiowa Radia Opole
19 marca Warszawa brał udział w Gabinecie Cieni
19 marca Warszawa uczestniczył w posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
19 marca Warszawa uczestniczył w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
20 marca Warszawa brał udział w posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
20 – 21 marca Warszawa uczestniczył w 75. Posiedzeniu Senatu RP IX kadencji
21 marca Warszawa wziął udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
26 – 30 marca Paryż uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Energetyka Jądrowa