1 lutego Warszawa brał udział w 72. Posiedzeniu Senatu RP IX kadencji
1 lutego Warszawa uczestniczył w posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
5 lutego Warszawa wziął udział w posiedzeniu Gabinetu Cieni
11 lutego Opole był gościem audycji Loża Radiowa Radia Opole
12 lutego Warszawa wziął udział w posiedzeniu Gabinetu Cieni
12 lutego Warszawa uczestniczył w Posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
13 lutego Warszawa brał udział w 73. Posiedzeniu Senatu RP IX kadencji
13 lutego Warszawa uczestniczył w Posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
14 – 15 lutego Łotwa Konferencja Parlamentarna Krajów Bałtyckich
26 lutego Warszawa uczestniczył w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej