W lipcu 2019 Senator przebywał na zwolnieniu lekarskim

31 lipca Warszawa brał udział w 83. Posiedzeniu Senatu RP