2 kwietnia Warszawa brał udział w posiedzeniu Gabinetu Cieni
10 kwietnia Warszawa brał udział w posiedzeniu Gabinetu Cieni
10 kwietnia Warszawa uczestniczył w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
25 kwietnia Warszawa wziął udział w 77 posiedzeniu Senatu RP IX kadencji
25 kwietnia Warszawa posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
28 kwietnia Opole wziął udział w Konwencji Koalicji Europejskiej