4 czerwca Warszawa wziął udział w 80. posiedzeniu Senatu RP IX kadencji
12 czerwca Warszawa brał udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
25 czerwca Warszawa uczestniczył w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
25 czerwca Warszawa uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
26 czerwca Warszawa wziął udział w 81. posiedzeniu Senatu RP IX kadencji