6 stycznia Tułowice był obecny na Uroczystej Sesji Rady Miasta Tułowice zorganizowanej w związku z uzyskaniem statusu miasta
9 stycznia Warszawa brał udział w Posiedzeniu Gabinetu Cieni
16 stycznia Warszawa był obecny na Posiedzeniu Komisji Nauki Edukacji i Sportu
16 stycznia Warszawa był obecny na Posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
17 stycznia Warszawa brał udział w Posiedzeniu Komisji nauki, Edukacji i Sportu
17 – 19 stycznia Warszawa wziął udział w 54. Posiedzeniu Senatu RP
23 stycznia Warszawa był obecny na Posiedzeniu Gabinetu Cieni
29 stycznia Opole wziął udział w programie radiowym Radia Opole „Loża Radiowa”
30 stycznia Warszawa brał udział w Posiedzeniu Gabinetu Cieni
31-1 stycznia Warszawa był obecny na 55. Posiedzeniu Senatu RP