1 sierpnia Warszawa wziął udział w posiedzeniu Gabinetu Cieni
7 sierpnia Warszawa wziął udział w posiedzeniu Gabinetu Cieni
30 sierpnia Warszawa wziął udział w posiedzeniu Gabinetu Cieni