30 września – 1 października Estonia wziął udział w spotkaniu Grupy Bałtyckiej
3 października Opole wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Uniwersytecie Opolskim
7 – 8 października Praga spotkanie przedstawicieli komisji do spraw europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
10 października Warszawa wziął udział w posiedzeniu Gabinetu Cieni
11 – 12 października Wiedeń wziął udział w Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
17 października Warszawa wziął udział w posiedzeniu Gabinetu Cieni
21 – 22 października Warszawa wziął udział w spotkaniu parlamentarnym Trójkąta Weimarskiego
23 października Warszawa wziął udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
24 – 26 październik Warszawa wziął udział w 66 posiedzeniu Senatu