1-2 marca Węgry, Budapeszt Spotkanie i konferencja przewodniczących i komisji parlamentów Grupy Wyszehradzkiej
6 marca Warszawa był obecny na posiedzeniu Komisji Spraw zagranicznych i Unii Europejskiej
6 – 8 marca Warszawa brał udział w 57. Posiedzeniu Senatu RP
8 marca Warszawa był obecny na posiedzeniu Gabinetu Cieni
13 marca Warszawa wziął udział w posiedzeniu Gabinetu Cieni
14 – 16 marca Warszawa był obecny na 58. Posiedzeniu Senatu RP
20 marca Warszawa brał udział w posiedzeniu Gabinetu Cieni
27 marca Warszawa brał udział w posiedzeniu Gabinetu Cieni