8 maja Warszawa był obecny na posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
8 maja Warszawa brał udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
9 maja Warszawa wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
9 maja Warszawa brał udział w posiedzeniu Gabinetu Cieni
9 – 10 maja Warszawa był obecny na 60. Posiedzeniu Senatu RP
15 maja Warszawa był obecny na posiedzeniu Gabinetu Cieni
15 -16 maja Warszawa brał udział w kontynuacji 60. Posiedzenia Senatu RP
20 – 22 maja Mazmežotne, Łotwa był obecny na spotkaniu przewodniczących komisji ds. europejskich krajów bałtyckich i Polski
24 maja Świdnik wziął udział w spotkaniu z cyklu „Przyjdź, porozmawiajmy o programie!”
24 maja Lublin brał udział w posiedzeniu Gabinetu Cieni
29 maja Warszawa był obecny na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
29 maja Warszawa brał udział w posiedzeniu Gabinetu Cieni