1 luty Warszawa był obecny na 55. Posiedzeniu Senatu RP
6 luty Warszawa brał udział w Posiedzeniu Gabinetu Cieni
13 luty Warszawa był obecny na Posiedzeniu Gabinetu Cieni
13 luty Warszawa wziął udział w Posiedzeniach Komisji Spraw zagranicznych i Unii Europejskiej
14 luty Warszawa brał udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
14 – 16 luty Warszawa był obecny na 56. Posiedzeniu Senatu RP
20 luty Warszawa wziął udział w Posiedzeniu Gabinetu Cieni
27 luty Warszawa był obecny na posiedzeniu Gabinetu Cieni
27 luty Warszawa podjął grupę z Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” w Opolu zwiedzającą Parlament