5 lipca Warszawa wziął udział w posiedzeniu Gabinetu Cieni
9 lipca Warszawa był obecny na posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
9 lipca Warszawa był obecny na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
10 – 13 lipca Warszawa był obecny na 63. posiedzeniu Senatu RP
10 lipca Warszawa wziął udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
11 lipca Warszawa był obecny na posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
12 lipca Warszawa wziął udział w posiedzeniu Gabinetu Cieni
17 lipca Warszawa wziął udział w posiedzeniu Gabinetu Cieni
24 – 27 lipca Warszawa wziął udział w 64. posiedzeniu Senatu RP
24 lipca Warszawa brał udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
25 lipca Warszawa brał udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
26 lipca Warszawa brał udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
30 lipca Opole brał udział w programie Radia Opole „Loża Radiowa”