5 kwietnia Toruń wziął udział w spotkaniu obywatelskim „Przyjdź, porozmawiamy o programie”
10 kwietnia Warszawa był obecny na posiedzeniu Gabinetu Cieni
11 kwietnia Warszawa wziął udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
11 – 16 kwietnia Warszawa brał udział w 59. Posiedzeniu Senatu RP
18 kwietnia Kielce był obecny na posiedzeniu Gabinetu Cieni
23 kwietnia Opole wziął udział w obchodach Jubileuszu 50-lecia Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej
26 kwietnia Warszawa był obecny na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej