4 grudnia Warszawa wziął udział w posiedzeniu Gabinetu Cieni
5 grudnia Warszawa wziął udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
7 grudnia Warszawa wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
10 grudnia Opole wziął udział w programie Radia Opole „Loża Radiowa”

Link do nagrania: http://radio.opole.pl/125,3937,prof-piotr-wach-o-tym-jak-powoli-podbijamy-kosmo

11 grudnia Warszawa wziął udział w posiedzeniu Gabinetu Cieni
11 grudnia Warszawa wziął udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
12 grudnia Częstochowa wziął udziałw uroczystości przyznania nagród Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego na Politechnice Częstochowskiej
12 grudnia Warszawa wziął udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
12 – 14 grudnia Warszawa wziął udział w 68. posiedzeniu Senatu
14 grudnia Warszawa wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
17 grudnia Warszawa wygłosił wykład Zmiany ustrojowe w krajach Europy Wschodniej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej
18 grudnia Warszawa wziął udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
19 grudnia Warszawa wziął udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
19 grudnia Warszawa wziął udział w posiedzeniu Nauki, Edukacji i Sportu, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej
19 – 20 grudnia Warszawa wziął udział w 69. posiedzeniu Senatu