3 – 4 czerwca Warszawa brał udział w spotkaniu komisji ds. europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
5 czerwca Warszawa był obecny na Posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
5 czerwca Warszawa wziął udział w Posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
6 czerwca Warszawa był obecny na Posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
6 – 7 czerwca Warszawa był obecny na 61. Posiedzeniu Senatu RP
7 czerwca Warszawa brał udział w posiedzeniu Gabinetu Ceini
7 czerwca Warszawa wziął udział u Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
11 czerwca Opole wziął udział w programie Radia Opole “Loża Radiowa” – Link do audycji
12 czerwca Warszawa był obecny na Posiedzeniu Gabinetu Cieni
17 – 19 czerwca Sofia, Bługaria wziął udział w spotkaniu międzyparlamentarnym delegacji Parlamentów Państw Członkowskich UE – COSAC
20 czerwca Warszawa był obecny na Posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
26 czerwca Warszawa brał udział w Posiedzeniu Gabinetu Cieni
26 czerwca Warszawa wziął udział Posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
26 czerwca Warszawa był obecny Posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
26 – 29 czerwca Warszawa był obecny na 62. Posiedzeniu Senatu RP
28 czerwca Warszawa brał udział w Posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu