10 września Opole wziął udział w programie radiowym Radia Opole
“Niedzielna Loża Radiowa”Nagranie wideo z audycji radiowej
 12 wzresnia Warszawa  był obecny na posiedzeniu Gabinetu Cieni
 ◊
 17 – 18 wrzesnia Kraków  wziął udział w Narodowym Kongresie Nauki
 ◊
 19 wrzesnia  Warszawa  Brał udział w posiedzeniu Gabinetu Cieni
 ◊
 20 wrzesnia  Warszawa  był obecny na Posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicznych
i Unii Europejskiej
 ◊
 21 – 22 września  Warszawa  wziął udział w 47. posiedzeniu Senatu RP
 ◊
 24 – 26 wrzesnia  Wegry, Sarospatak  brał udział w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej
 ◊
 27 – 28 września  Warszawa  był obecny na 47. posiedzeniu Senatu RP