4 stycznia Warszawa brał udzial w posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
4 stycznia Warszawa był obecny na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
9 stycznia Opole byl obecny na Radzie Programowej TVP3
10 stycznia Warszawa uczestniczyl w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
11 – 13 stycznia Warszawa był obecny na 33. posiedzeniu Senatu RP
15 stycznia Opole wziął udział w programie radiowym Radia Opole “Niedzielna Loża Radiowa”
Nagranie wideo z audycji radiowej
17 stycznia Warszawa wziął udział w posiedzeniu Gabinetu Cieni
18 stycznia Warszawa był obecny na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
26 stycznia Katowice brał udział w konferencji „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej” organizowanej przez Uniwersytet Śląski
31 stycznia Warszawa wziął udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej