1 sierpnia  Warszawa był obecny na Posiedzeniu Gabinetu Cieni
8 sierpnia Warszawa był obecny na Posiedzeniu Gabinetu Cieni
 ◊
22 sierpnia Warszawa był obecny na Posiedzeniu Gabinetu Cieni
 ◊