1 – 3 października Wilno, Kłajpeda
 był obecny na spotkaniu Grupy Bałtyckiej

 

5 października Opole wziął udział w Inaugruracji Roku Akademickiego na Politechnice Opolskiej
 ◊
10 października Prószków  wziął udział w konferencji z okazji obchodów 20-lecia Współpracy Transgranicznej w Euroregionie Pradziad
 ◊
11 października Opole brał udział wInauguracji Roku Akademickiego na Uniwersytecie Opolskim
 ◊
17 października  Warszawa  był obecny na Posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicznych
i Unii Europejskiej
 ◊
17 października  Warszawa  wziął udział w Posiedzeniu Gabinetu Cieni
 ◊
18 października Warszawa  był obecny na Posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
 ◊
18 -19 października  Warszawa  był obecny na 48. Posiedzeniu Senatu RP
 
19 października Warszawa  wziął udział w Posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
21 października  Łódź  był obecny na Kongresie PO “Polska Samorządna”
24 października Warszawa  brał udział w Posiedzeniu Gabinetu Cieni
30 października  Opole  wziął udział w programie radiowym Radia Opole “Loża Radiowa”

Nagranie wideo z audycji

 ◊
31 października  Warszawa  był obecny na Posiedzeniu Gabinetu Cieni