2 marca Warszawa brał udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
2 – 3 marca Warszawa był obecny na 36. posiedzeniu Senatu RP
6 marca Opole był obecny na Radzie Programowej TVP3
7 marca Warszawa wziął udział w posiedzeniu “Gabinetu Cieni”
14 marca Warszawa
wziął udział w posiedzeniu Komisji SPraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
14 marca Warszawa był obecny na posiedzeniu “Gabinetu Cieni”
  15 marca Wegrowiec brał udzial w spotakniu z cyklu “POrozmawiajmy”
  15 – 16 marca Warszawa  był obecny na 37. posiedzenia Senatu RP
  21 marca Warszawa brał udział w posiedzeniu “Gabinetu Cieni”
  28 marca Warszawa byl obecny na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
  28 marca Warszawa wziął udział w posiedzeniu “Gabinetu Cieni”
  29 – 30 marca Warszawa uczestniczył w 38. posiedzeniu Senatu RP