7 listopada  Warszawa  był obecny na Posiedzeniu Gabinetu Cieni
 8 listopada  Warszawa   wziął udział w Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
 ◊
 9 listopada  Warszawa  uczestniczył w Posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
 ◊
 9-10 listopada  Warszawa  był obecny na 49. Posiedzeniu Senatu RP
 ◊
 14 listopada  Warszawa  wziął udział w Posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Spraw zagranicznych i Unii Europejskiej
 ◊
 15 listopada  Warszawa  brał udział w Posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
 ◊
 16 listopada  Warszawa  był obecny na Posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
 ◊
 20 – 23 listopada  Belgia, Bruksela  wziął udział w Posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego
 ◊
 26 – 28 listopada  Estonia, Tallin  był obecny na Posiedzenie Grupy Parlamentarnej Morza Bałtyckiego