4 lipca Warszawa
był obecny na Posiedzeniu Gabinetu Cieni
 ◊
5 lipca Warszawa wziął udział w Posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
11 lipca Warszawa brał udział w Posiedzeniu Gabinetu Cieni
 ◊
12 – 14 lipca Warszawa był obecny na 45. Posiedzeniu Senatu RP
18 lipca Warszawa brał udział w Posiedzeniu Gabinetu Cieni
21 lipca Warszawa był obecny na 45. Posiedzeniu Komisji Senatu RP
25 lipca Warszawa był obecny na Posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
25 lipca Warszawa był obecny na Posiedzeniu Gabinetu Cieni
26 lipca Warszawa
był obecny na Posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
26 – 27 lipca Warszawa wziął udział w 46. Posiedzeniu Senatu RP