9 stycznia           Opole uczestniczył w marszu Komitetu Obrony Demokracji w celu obrony demokratycznych wartości i instytucji państwa, w tym wolnych mediów 
11 stycznia Opole brał udział w posiedzeniu Rady Programowej TV Opole
13 stycznia Warszawa uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
13-14 stycznia Warszawa wziął udział w 8. posiedzeniu Senatu RP
20 stycznia Warszawa uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
28-29 stycznia Warszawa wziął udział w 9. posiedzeniu Senatu RP