2 sierpnia Warszawa brał udział w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
3 i 4 sierpnia Warszawa
brał udział w 24. posiedzeniu Senatu RP