2 marca  Opole wziął udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
 
3  marca           Warszawa brał udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
 
4 marca  Warszawa uczestniczył w Konferencji Zamach na Edukację
7 marca Opole był obecny na posiedzeniu Rady Programowej TV Opole
9-10 marca Warszawa wziął udział w 12. posiedzeniu Senatu RP
17-18 marca Warszawa brał udział w 13. posiedzeniu Senatu RP
21 marca Opole uczestniczył w międzynarodowej Konferencji Demograficznej zorganizowanej w Opolu
21 marca Opole wziął udział w spotkaniu z parlamentarzystami opolskimi u Biskupa Opolskiego
30 marca Warszawa brał udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej