3 maja Opole wziął udział w obchodach 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji
7  maja Warszawa brał udział w marszu Komitetu Obrony Demokracji
10 maja Warszawa uczestniczył w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
11 maja Warszawa był obecny na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
11-12 maja Warszawa wziął udział w 17. posiedzeniu Senatu RP
17 maja Warszawa brał udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
18-19 maja Warszawa uczestniczył w 18. posiedzeniu Senatu RP
22-24 maja Ryga wziął udział w spotkaniu Parlamentarnym Grupy Bałtyckiej