9 lutego           Warszawa uczestniczył w posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
9 lutego Warszawa brał udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
15 lutego Opole uczestniczył w spotkaniu z Prezydentem Miasta Opole- Arkadiuszem Wiśniewskim w sprawie poszerzenia granic miasta Opole
15 lutego Opole brał udział w posiedzeniu Rady Programowej TV Opole
17-19 lutego Warszawa wziął udział w 10. posiedzeniu Senatu RP