4 kwietnia Opole brał udział w posiedzeniu Rady Programowej TVP3 Opole
5 kwietnia Warszawa był obecny na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
5 kwietnia Warszawa uczestniczył w posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
6-8 kwietnia Haga wziął udział w konferencji dotyczącej współpracy państw UE w zakresie bezpieczeństwa
12 kwietnia Warszawa brał udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
13-14 kwietnia Warszawa uczestniczył w 15. posiedzeniu Senatu RP
20 kwietnia Warszawa był obecny na posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
27 kwietnia Warszawa wziął udział  w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
28-29 kwietnia Warszawa był obecny w 16. posiedzeniu Senatu RP