2 czerwca Warszawa uczestniczył w posiedzeniach senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
6 czerwca Opole wziął udział w kolejnym posiedzeniu Rady Programowej TV Opole
7 czerwca Warszawa był obecny na posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu i Komisji Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej
8 – 9 czerwca Warszawa uczestniczył w 19. posiedzeniu Senat RP i posiedzeniach senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej
12 – 14 czerwca Haga wziął udział Konferencji Przewodniczących Komisji Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej
14 czerwca Warszawa był obecny na posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
15 – 16 czerwca Warszawa uczestniczył w 20. posiedzeniu Senat RP i posiedzeniach senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
17 czerwca Warszawa uczestniczył w debacie Parlamentarnej z udziałem Juana`a Lopez Aguilar`a sprawozdawcy i negocjatora Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy o zwalczaniu nadużyć na szkodę interesów finansowych UE za pośrednictwem prawa karnego
22 czerwca Warszawa na zaproszenie marszałka województwa opolskiego uczestniczył w IV Opolskim Kongresie Energetycznym
23 – 24 czerwca Warszawa wziął udział w 21. Posiedzeniu Senatu RP i w posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej
28 czerwca Opole uczestniczył w konferencji poświęconej 10-lecia doświadczeń Szpitala Wojewódzkiego w zarządzaniu jakością.