3-5 września Sarajewo uczestniczył w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które tym razem odbyło się w stolicy Bośni i Hercegowiny
5 września Opole Uczestniczył w posiedzeniu Rady Programowej TV Opole
21 – 22 września Wiedeń wziął udział w obradach doraźnej komisji Rady Europy, których tematem były zamrożone konflikty w Europie
24 września Warszawa był obecny na posiedzeniu senackiej Komisja Nauki Edukacji i Sportu
26 września Gogolin uczestniczył z wystąpieniem na Konferencja poświęconej nauczaniu matematyki w szkołach podstawowych i gimnazjach
28 września –
3 października
Starsburg wziął udział jesiennej sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy