7 stycznia  Opole na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu uczestniczył w Modelowych Obradach Organizacji Narodów Zjednoczonych – Silesian Model United Nations 2015, konferencji zorganizowanej dla opolskich licealistów i studentów, która odbyła się na Uniwersytecie Opolskim
8 – 9 stycznia Warszawa wziął udział w 68. posiedzenie Senatu RP i posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
14 stycznia Warszawa przewodniczył zebraniu Polskiej Delegacji Parlamentarnej RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Członkami tej delegacji są posłowie i senatorowie – przedstawiciele polskich partii politycznych wchodzących do Parlamentu RP.
15 stycznia Warszawa uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej, a także w spotkaniu Polsko-Tureckiej Grupy Parlamentarnej połączonym z otwarciem wystawy i promocją książki „Poseł w drodze. Stosunki turecko-polskie od czasów osmańskich do dnia dzisiejszego”
16 stycznia Opole na zaproszenie Opolskiej Izby Lekarskiej uczestniczył w obchodach jubileuszu 25-lecia Samorządu Lekarskiego na Opolszczyźnie, które odbyły się w Filharmonii Opolskiej
18 – 20 stycznia Paryż był obecny na posiedzenie Podkomisji ds. zamrożonych konfliktów z Rosją Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
23 stycznia Opole wziął udział w posiedzeniu Rada Społecznej Szpitala Wojewódzkiego
25 – 31 stycznia Strasburg uczestniczył w zimowej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, podczas której został wybrany na:
– pierwszego wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
– pierwszego wiceprzewodniczącego stałej komisji Rady Europy – Komisji ds. Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów
– wiceprzewodniczącego EPP (Chrześcijańskiej Demokracji – frakcji politycznej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy