4-7 sierpnia Warszawa  uczestniczył w 80. posiedzeniu Senatu RP
5 sierpnia Warszawa był obecny na posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
6 sierpnia Warszawa uczestniczył w Zgromadzeniu Narodowym
12 sierpnia Łambinowice na zaproszenie Marszałka Województwa Opolskiego wziął udział w uroczystym Apelu o pamięć, z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich, landów niemieckich, a także korpusu dyplomatycznego i wojska z Polski, Niemiec i Ukrainy oraz w spotkaniu z młodzieżą w związku z obchodami 20. Rocznicy powstania Międzynarodowych Obozów Młodzieżowych, których głównym celem jest umożliwienie młodzieży spotkania się w trakcie prac pielęgnacyjnych na cmentarzach wojennych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.
27 sierpnia Warszawa wziął udział w posiedzeniach: Komisji Ustawodawczej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
31 sierpnia Opole Uczestniczył w posiedzeniu Rady Programowej TV Opole