2 marca Opole spotkał się z rektorem Politechniki Opolskiej – prof. Markiem Tukiendorfem w celu omówienia aktualnych problemów dla szkolnictwa wyższego i kierowania uczelniami
3 marca Opole przewodniczył spotkaniu, w którym udział wzięli radni Miasta Opola i radni opolskiego sejmiku
4 marca Warszawa wziął udział w 70. Posiedzeniu senatu RP
5 – 7 marca Paryż uczestniczył w posiedzeniu Biura i Komisji Stałej Rady Europy
9 marca Opole – z inicjatywy Zarządu Regionu Solidarność spotkał się z jego przedstawicielami w celu podsumowania działalności senatorskiej w VIII kadencji Senatu RP

– uczestniczył w spotkaniu z prezydentem Miasta Opola – Arkadiuszem Wiśniewskim. Celem spotkania było aktualne problemy dotyczące społeczności miasta Opola

11 marca Warszawa był obecny na posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej
12-14 marca Haga wziął udział w posiedzeniu Komisji Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
18 – 19 marca Warszawa – wziął udział w 71. posiedzeniu Senatu RP i w posiedzeniach Komisji Ustawodawczej

–  uczestniczył także w spotkaniu Prezydium Polsko-Tureckiej Grupy Parlamentarnej z delegacją Komisji Spraw Zagranicznych Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji

27 marca Warszawa jako członek senackiej Komisji Ustawodawczej uczestniczył w posiedzeniu Komisji i w spotkaniu z delegacją 6. sędziów Trybunału Konstytucyjnego Gruzji z wiceprzewodniczącym Zaza Tavadze