3 maja  Opole na zaproszenie prezydenta miasta Opola i przewodniczącego Rady Miasta uczestniczył w miejskich obchodach 224. Rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja
5 maja Warszawa był obecny na posiedzeniach sejmowej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Ustawodawczej
6 – 7 maja Warszawa uczestniczył w 73. Posiedzeniu Senatu RP
13 – 16 maja Mołdawia jako sprawozdawca Rady Europy ds. Mołdawii przebywał  w Kiszyniowie i Komrat (Gagauzia) z misja obserwacyjną
20 – 21 maja Warszawa uczestniczył w 74. Posiedzeniu Senatu RP i posiedzeniach Komisji Ustawodawczej
21 – 24 maja Bośnia i Hercegowina wziął udział w obradach Biura i Komisji Stałej Rady Europy w Sarajewie
28 – 29 maja Paryż wziął udział w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy