2 luty Opole wziął udział w promocji książki pt. „Z kresów do Opola. Kresowe wspomnienia pracowników opolskiej uczelni technicznej” wydawnictwa pokonferencyjnego międzynarodowej konferencji naukowej „Osiągnięcia gospodarcze i techniczne na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Wybitni Kresowianie – przedstawiciele nauki, techniki i gospodarki na Śląsku Opolskim, w Polsce i na świecie”, w której uczestniczył z wykładem w dniu 20. października 2014 r.
3 luty Opole otrzymał droga mailową podziękowania od Wolodymyr`a Ariewa – przewodniczącego Delegacji Ukraińskiej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy za bezstronne wsparcie głosowania nad rezolucją 2034 „Challenge, on substantive grounds, of the still unratified credentials of the delegation of the Russian Federation” a także podziękowania od pastora Andrzeja Nadzusiaka – naczelnego prezbitera Kościoła Bożego w Chrystusie, członka zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP za poparcie, na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, raportu dotyczącego nietolerancji religijnej w Europie
4 luty Warszawa uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej
5 luty Opole był obecny na 69. posiedzenie Senatu RP
6 luty Warszawa wziął udział w posiedzeniach senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Ustawodawczej
11 luty Kielce był obecny na uroczystościach nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej  prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Kluszczyńskiemu
23 luty Opole wziął udział w posiedzeniu Rada Społecznej Szpitala Wojewódzkiego a podczas zjazdu delegatów opolskiej Platformy Obywatelskiej został wybrany na przewodniczącego miejskiej struktury PO
24 luty Warszawa uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
25 luty Warszawa wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej