2 – 4 listopada Francja wziął udział w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Paryżu
9 listopada Opole uczestniczył w posiedzeniu Rady Programowej TV Opole
11 listopada Opole  wziął udział w uroczystościach towarzyszących obchodom Święta Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej
11 listopada Koniec VIII Kadencji Senatu RP

 

12 listopada  Warszawa  uczestniczył w 1. Posiedzeniu Senatu RP IX kadencji
13 listopada Warszawa wziął udział w pierwszym posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, podczas którego został   wybrany na zastępcę przewodniczącego tej komisji, a następnie uczestniczył w pierwszym posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
18 – 20 listopada Warszawa uczestniczył w 2. Posiedzeniu Senatu RP i w posiedzeniach komisji senackich : Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
25-28 listopada Bułgaria przebywał w Sofii gdzie wziął udział w Posiedzeniu Biura i Komisji Stałej Rady Europy
29 listopada – 2 grudnia Luksemburg uczestniczył w spotkaniu COSAK – przewodniczących międzyparlamentarnych Komisji ds. Unii Europejskiej