6 lipca Opole Uczestniczył w posiedzeniu Rady Programowej TV Opole
8 lipca             Warszawa wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 
10 lipca Warszawa był obecny na posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej
8 – 10 lipca Warszawa uczestniczył w 78. posiedzenie Senatu RP
30  lipca Warszawa wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej