8 kwietnia Opole na zaproszenie wojewody opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego wziął udział w uroczystym przekazaniu dyrektorowi Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41”
14 kwietnia Warszawa był obecny na posiedzeniach sejmowej Komisji Ustawodawczej
15 – 16 kwietnia Warszawa uczestniczył w 72. posiedzeniu Senatu RP
20 – 25 kwietnia Strasburg wziął udział w wiosennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy