29 listopada – 2 grudnia Luksemburg uczestniczył w spotkaniu COSAK – przewodniczących międzyparlamentarnych Komisji ds. Unii Europejskiej
7 grudnia Opole uczestniczył w posiedzeniu Rady Programowej TV Opole
8 – 9 grudnia Paryż  wziął udział w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
10 – 11 grudnia Warszawa uczestniczył w 4. Posiedzeniu Senatu RP