8 czerwca Warszawa uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej
15-18 czerwca Turcja wszedł w skład Podkomisji Biura Rady Europy wizytującej obozy syryjskich uchodźców na południu Turcji w: KilisNazip, Gaziantep
21 czerwca Francja przewodniczył oficjalnej delegacji parlamentarnej na obchodach 70-lecia wyzwolenia obozu zagłady w Struthofie
22-27 czerwca Strasburg wziął udział w posiedzeniu letniej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy