1-5 września Paryż uczestniczył w posiedzeniu Komisji ds. Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów Rady Europy
12 września Opole wziął udział w konferencji podsumowującej projekt realizowany przez Polską Organizacji Turystycznej „Promujemy Polskę Razem” w kraju i za granicą
13 września Zagwiździe uczestniczył w Wojewódzkiej Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa 2014 zorganizowanej przez władze gminy Murów i                 Muzeum Wsi Opolskiej
18 września Warszawa był obecny na posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej
20-22 września Wiedeń                uczestniczył w posiedzeniu Specjalnej Komisji Rady Europy                 dotyczącym aktualnych spraw sąsiedztwa z Rosją
23 – 27 września Kiszyniów jako sprawozdawca Rady Europy ds. Mołdawii przebywał z wizytacją w Kiszyniowie
28 września Warszawa udzielił wywiadu Laurenowi  Perez`owi z University of Pittsburgh`s European Union Center of Excelennce
29 września – 4 października Strasburg uczestniczył w jesiennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy