2 styczeń
Warszawa
Uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
8-10 stycznia
Warszawa
Był obecny na 47. posiedzeniu Senatu RP oraz na posiedzeniach senackiej Komisji Ustawodawczej.
27-31 stycznia
Strasburg
Wziął udział w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.