4 sierpień  Warszawa spotkał się z Włodzimierzem Lewandowskim, doradcą Grupy Parlamentarnej ds. Przestrzeni Kosmicznej. Tematem spotkania było omówienie utworzenia Polskiej Agencji Kosmicznej 
5 sierpnia  Warszawa wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej
6-8 sierpnia Warszawa uczestniczył w 60. Posiedzeniu Senatu RP
7 sierpnia Warszawa był obecny na posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
11 sierpień Opole wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej Opolskiego Centrum Onkologii
15-30 sierpnia  urlop wypoczynkowy – przerwa w działalności parlamentarnej Senatu RP