29 września – 4 października  Strasburg uczestniczył w jesiennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
6 października Opole był obecny na Inauguracji roku akademickiego 2014/2015 na Politechnice Opolskiej
8-9 października Warszawa wziął udział w 62. posiedzeniu Senatu RP i posiedzeniach senackiej Komisji Ustawodawczej
15 października Opole na zaproszenie opolskiego kuratora oświaty uczestniczył w Wojewódzkiej Uroczystości Dnia Edukacji Narodowej
16 października Warszawa był obecny na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
17 października Opole na zaproszenie marszałka województwa opolskiego wziął udział w Regionalnym Święcie Edukacji, które odbyło się w Filharmonii Opolskiej
20 października Opole uczestniczył, z wykładem, w międzynarodowej konferencji naukowej „Osiągnięcia gospodarcze i techniczne na dawnych Kresach Rzeczypospolitej. Wybitni Kresowianie – przedstawiciele                nauki, techniki i gospodarki na Śląsku Opolskim, w Polsce i na świecie” zorganizowanej przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej
22 – 23 października Warszawa wziął udział w 63. Posiedzeniu Senatu RP i w posiedzeniach senackiej Komisji Ustawodawczej
30 października Opole na zaproszenie przewodniczącego rady Miasta Opola uczestniczył w uroczystej sesji Rady Miasta z okazji nadania prof. Władysławowi Bartoszewskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Opola