4 – 7 marca Warszawa wziął udział w 50. posiedzeniu Senatu RP i w posiedzeniach Komisji Ustawodawczej i Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
5 marca Warszawa spotkał się z wiceambasadorem Izraela panem Nadav Eshcae`em. Tematem spotkania było omówienie programu, planowanej na 11 marca br., moskiewskiej sesji Komisji ds. Kultury, Nauki, Edukacji i Medów Rady Europy
10 – 16 marca Paryż uczestniczył w nadzwyczajnym posiedzeniu Biura Rady Europy, poświęconym bieżącym wydarzeniom w krajach Wschodniej Europy
17 marca

 

Paryż, Francja wziął udział w posiedzeniu Komisji ds. Kultury, Nauki, Edukacji i Medów Rady Europy, które zostało przeniesione z Moskwy do Paryża
18 marca Warszawa uczestniczył w posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
19 – 21 marca Warszawa wziął udział w 51. posiedzeniu Senatu RP i w posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej