3 maja  Opole uczestniczył w obchodach uroczystości majowych zorganizowanych przez władze wojewódzkie i samorządowe Opolszczyzny i miasta Opola 
5 maja    Opole był obecny na posiedzeniu Rady Społecznej Muzeum Śląska Opolskiego 
6 maja Opole wziął udział w spotkaniu z opolską kandydatką do Parlamentu Europejskiego – Danutą Jazłowiecką
8 maja Warszawa uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej
12 maja Opole wystąpił z wykładem na spotkaniu ze studentami zagranicznymi studiującymi na opolskich uczelniach w ramach programu UE „Erasmus”. Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Opolskim.
15 maja Opole wziął udział w regionalnej konferencji „Pomoc osobom niesamodzielnym w kontekście zmian systemowych”, która w opolskim Urzędzie Marszałkowskim
19 maja Opole na zaproszenie prezesa Opolskiego Parku Naukowo-Technicznego -Jarosława Mamali uczestniczył a spotkaniu „Nowoczesne technologie w biznesie” pierwszym z cyklu spotkań, które mają wspierać współpracę opolskiego środowiska naukowego z biznesem. Dzięki inicjatywie Parku Naukowo Technologicznego w Opolu właściciele firm – biznesmeni mieli możliwość dyskusji z naukowcami.
20 maja Warszawa wziął udział we wspólnym posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu z Komisją ds. Edukacji, Nauki, Kultury i Praw Człowieka Senatu Republiki Czeskiej.
29 maja Opole uczestniczył, z wystąpieniem, w pierwszej w Polsce edycji „(Y)our Future”, która odbyła się w Opolu, a poświęcona była bezrobociu wśród młodych osób w kraju i Europie i miała na celu nakreślenie planu działań u podstaw, których jest zwiększenie świadomości i poznania obaw młodych ludzi o swoją przyszłość, w czym ma pomóc projekt, Kamila Mroza i Kasi Jakubiniec „Twoja przyszłość w Opolu” (Your Future in Opole)